Roya obtusa (var. anglica). De enkelvoudige chloroplast laat in het midden van de cel ruimte vrij voor de celkern.

Celafmetingen (L x B): 80 x 7 µm

 


sieralg van de maand
april 2006

Roya obtusa

Het genus  Roya behoort tot de familie Mesotaeniaceae. Per cel is er slechts één plaatvormige chloroplast die eventueel voorzien kan zijn van lengtelijsten. In het midden van de cel, waar de kern is gesitueerd, vertoont de chloroplast een min of meer cirkelvormige uitsparing. Verreweg de meest algemene soort van dit geslacht is Roya obtusa (met inbegrip van R. anglica die beter als varieteit van R. obtusa kan worden opgevat). De soort wordt gekenmerkt door zwak gebogen, cylindrische cellen met breed afgeronde tot afgeknotte toppen. Doorgaans is de dorsale celzijde vlak onder de toppen iets ingebogen. Roya obtusa is in ons land plaatselijk tamelijk algemeen op natte, voedselarme, lemige of zandige substraten.

Een andere cel van Roya obtusa (var. anglica) die aan de linkerpool de zwakke subapicale inbochting van de ruglijn laat zien waaraan de soort (mede) te herkennen is.