sieralg van de maand
april 2008

Cosmarium subgranatum

Cosmarium subgranatum behoort tot een groep van kleincellige Cosmaria met gladde (niet-geornamenteerde), aan de rand gegolfde celwanden. De semicellen  bij deze soort zijn min of meer pyramidaal in omtrek en de golving aan de rand is tamelijk onregelmatig. In Nederland (en veel andere landen) is C. subgranatum een algemene soort van uiteenlopende meso-eutrofe wateren, zowel zuur als alkalisch. Var. borgei, die van de nominate varieteit verschilt door wat bredere, meer afgevlakte celtoppen, lijkt wat toleranter voor eutrofe condities dan de nominate varieteit (var. subgranatum).

Cosmarium subgranatum (var. borgei). Let op de min of meer pyramidale, onregelmatig gegolfde omtrek van de semicellen.

Celafmetingen (L x B): 25 x 20 µm


 

Cellen van Cosmarium subgranatum (var. borgei) in een kolonie van het blauwwier Gloeotrichia pisum


 


Scanning-electronenmicroscopische (SEM) foto van een C. subgranatum-cel. Merk op dat bij deze sterke vergroting de celwand niet volmaakt glad blijkt, maar voorzien van ondiepe putjes. Temidden van deze putjes zijn ook verspreide celwandporen te zien

(klik voor een grotere afbeelding).

Maatstreep = 10 µm


Image: Hanny Kooijman-van Blokland © IBED