Foto © Marien van Westen

Closterium limneticum. Let op de rechte, slanke cel met parallelle zijden en smal afgeronde toppen.
Celafmetingen (L x B): ca 190 x 4,5 µm

Een andere, nog slankere cel van Closterium limneticum (te rekenen tot de varieteit tenue)

 

 

Sieralg van de maand
augustus 2017

Closterium limneticum

Vroeger werd Closterium limneticum vaak aangezien voor Closterium gracile (sieralg van januari 2017). Beide soorten worden gekenmerkt door slanke, rechte cellen met laterale zijden die over het grootste deel van de lengte parallel verlopen en pas kort voor de uiteinden vrij abrupt afbuigen naar de apices. Waar echter Cl. gracile gekarakteriseerd wordt door relatief brede, rondhoekig afgeknotte toppen die voorzien zijn van een eindpore, lopen de celuiteinden bij Cl. limneticum meer geleidelijk toe naar een smal afgeronde top zonder duidelijke eindpore (Růžička 1962). In Nederland is Cl. limneticum een algemene soort in het plankton van eutrofe, alkalische wateren waar ze soms een bloei kan veroorzaken.

Literatuur
Růžička, J., 1962. Closterium limneticum Lemm. 1899. Preslia 34: 176-189.

Bloei van Closterium limneticum in een geconserveerd watermonster.

Detail van enkele Closterium limneticum cellen in het gefixeerde monster.