Kolonie van Mesotaenium macrococcum. De cylindrische cellen zijn voorzien van een plaatvormige chloroplast. Bij een deel der cellen is de chloroplast getroffen in front-aanzicht (vrijwel tot aan de celwand reikend), bij een ander deel in zij-aanzicht (een groot deel van de celinhoud vrijhoudend).

Celafmetingen (L x B): 20-25 x 15 µm

 


sieralg van de maand
februari 2006

Mesotaenium macrococcum

De cellen van Mesotaenium macrococcum zijn kort cylindrisch met breed afgeronde hoeken. In tegenstelling tot de eerder besproken soorten, Mesotaenium endlicherianum en M. caldariorum, wordt M. macrococcum meestal in dichte, monospecifieke populaties gevonden, ingebed in een gemeenschappelijke geleimassa. De soort is lokaal algemeen op voedselarme, vochtige zand- en leemgrond en de kolonies kunnen het substraat over relatief grote oppervlakken (vele vierkante decimeters) bedekken.

Dichte, monospecifieke populaties trekken al gauw predatoren aan. In dit geval de amoebe Vampyrella die op bijgaande foto een Mesotaenium-cel attaqueert.

Na een tweetal aanliggende Mesotaenium-cellen  te hebben leeggezogen, is een Vampyrella-cel in een cyste-achtig ruststadium overgegaan. Let op de cirkelvormige openingen via welke de Vampyrella-cel in de Mesotaenium-cellen is gepenetreerd.

Vampyrella, op zoek naar een nieuw slachtoffer.