sieralg van de maand
oktober 2002

Mesotaenium endlicherianum

Het geslacht Mesotaenium behoort tot de saccoderme desmidiaceeën, waarbij de celwand - i.t.t. de placoderme desmidiaceeën- uit één stuk is opgebouwd (geen semicellen onderscheidbaar). Soorten uit dit geslacht kunnen, naast hun groene pigmenten in de chloroplast, ook een paars pigment vormen. Dit pigment kleurt het celvocht, afhankelijk van de hoeveelheid, fletspaars tot diep purperrood. Waarschijnlijk biedt dit pigment bescherming tegen beschadigingvan de celinhoud door UV-straling, want het is vooral te vinden bij sneeuwalgen in het hooggebergte en arctische gebieden.

maten (L x B): ca. 25-40 x 10 µm

Dat ook Mesotaenium-soorten in meer gematigde klimaatgebieden soms aanzienlijke hoeveelheden van dit purperrode pigment ontwikkelen kan verklaard worden uit hun atmofytische leefwijze op onbegroeide, aan veel licht blootgestelde vochtige substraten. De hier afgebeelde, purperrood gekleurde cellen van Mesotaenium endlicherianum werden aangetroffen op de oever van een zandafgraving nabij Bratislava, Slowakije. Ter vegelijking zijn ook Mesotaenium-cellen afgebeeld waarbij het paarse pigment ontbreekt.