Cel van Cosmarium crenulatum. Let op de omtrek van de semicellen met acht, in grootte ongeveer gelijke, golvingen.
Celafmetingen (L x B): 30 x 22 µm


 


Sieralg van de maand
augustus 2023

Cosmarium crenulatum


Cosmarium crenulatum kan worden vergeleken met C. impressulum (sieralg van maart 2023). Beide soorten worden gekenmerkt door kleine, gladwandige cellen, met semicellen die in front-aanzicht gemarkeerd worden door een 8-undulate omtrek. Waar echter de marginale golvingen bij C. impressulum relatief zwak zijn en ongelijk geplaatst, zijn die bij C. crenulatum duidelijk dieper en gelijkmatiger. In Nederland wordt C. crenulatum vrij regelmatig aangetroffen in uiteenlopende mesotrofe wateren.

Lege cel van Cosmarium crenulatum. Merk op dat de wand vrij is van enige bekorreling.

SEM-foto van C. crenulatum. Let op een zwakke scrobiculering van de celwand.