Closterium closterioides
Mouse over images © Alfred van Geest

Cel van Closterium closterioides. Let op de rechte vorm en de relatief grote afmetingen

Celafmetingen (L x B): 290 x 44 µm

 

 

 

Sieralg van de maand
oktober 2013

Closterium closterioides

Cl. closterioides is een van de weinige Closterium-soorten met geheel rechte cellen. In dat opzicht kan de soort vergeleken worden met Cl. navicula maar zijn celafmetingen zijn duidelijk groter en, daaraan gekoppeld, de chloroplasten bevatten elk zo'n 3 tot 6 pyrenoiden (tegenover 1 of  2 bij Cl. navicula). Niet zelden zijn de chloroplasten dwars ingesnoerd of zelfs gesplitst in twee (soms drie) delen. In Nederland is Cl. closterioides een vrij zeldzame soort van zure, oligotrofe hoogveenpoelen.

Een andere cel van Cl. closterioides. Let op de gepartitioneerde chloroplasten.

Cel van Cl. closterioides waaraan in elke chloroplast een vijftal pyrenoiden is te zien.