Cel van Euastrum subalpinum, gemarkeerd door een ondiepe, V-vormige insnijding van de toppen, alsmede semicellen die bestaan uit een rechthoekig basaaldeel en een eveneens rechthoekig, maar smaller topdeel. Merk op dat de cel duidelijk langer dan breed is.
Celafmetingen (L x B): 20 x 14 µm

 


Sieralg van de maand
juli 2023

Euastrum subalpinum


Euastrum subalpinum is een kleine Euastrum-soort die verward zou kunnen worden met Eu. gayanum(sieralg van februari 2019). Net als die soort zijn de semicellen globaal trapeziumvormig in omtrek, met diep concave laterale zijden en een brede, V-vormige, mediane insnijding van de apex. De celwandornamentatie bestaat uit een aantal afgevlakte knobbels nabij de hoekpunten. Waar echter de cellen van Eu. gayanum ongeveer even lang als breed zijn, zijn die van Eu. subalpinum duidelijk langer dan breed. In Nederland is Eu. subalpinum incidenteel aan te treffen in mesotrofe trilveenslenkjes en vennen.

Lege cel van Euastrum subalpinum waarop een circulaire opzwelling in het semicelcentrum is te zien en enkele knobbels nabij de hoekpunten.

SEM-foto van Eu. subalpinum. Let op de ornamentatie, alsook op de krachtige scrobiculering van de celwand.