maten (L x B): ca. 100 x 90 µm

 

 

sieralg van de maand
juli 2002

Micrasterias crux-melitensis

Micrasterias crux-melitensis, het Maltezer Kruis, is in Nederland de enige Micrasterias-soort die, behalve in (zwak) zure wateren, ook in (zwak) alkalische wateren kan worden aangetroffen. Waar de overige Micrasterias-soorten vooral zijn te verwachten in vennen en veentjes op de hogere zandgronden, kan M. crux-melitensis ook in plassen, petgaten en sloten van onze laagveengebieden worden gevonden, mits het water niet vervuild en niet te voedselrijk is. De soort is daarom in het gehele land (met uitzondering van brakwatergebieden) als een uitstekende indicator voor een goede waterkwaliteit en een hoge natuurwaarde te beschouwen. Als gevolg van een verbeterde algehele waterkwaliteit lijkt de de soort in Nederland geleidelijk toe te nemen.

Een andere cel van Micrasterias crux-melitensis, nu in helderveld gefotografeerd.