Cosmarium humile. Merk op dat de semicellen bestaan uit een breed, min of meer rechthoekig basaaldeel dat aan de laterale zijden enigszins gegolfd is, en een kleiner rechthoekig topdeel. Let ook op de serie granula aan de top die de apex een regelmatig gekartelde aanblik geven.

Cel-afmetingen (L x B): 25 x 22 µm

 

 

Sieralg van de maand
februari 2018

Cosmarium humile

C. humile is een van de vele kleine Cosmaria waarvan de celwand zowel inbochtingen als granula vertoont. C. humile is binnen deze groep te herkennen aan het feit dat de laterale semicelzijden iets onder de top een diepe inbochting vertonen die het semicellichaam verdelen in een breed basaaldeel en een kleiner, rechthoekig topdeel. De celwand is voorzien van een centrale knobbel en een serie marginale en intramarginale granula waarvan de expressie sterk kan variëren. Speciaal de apicale granulaseries brengen ter plekke een regelmatige karteling van de semicelomtrek teweeg. In Nederland is Cosmarium humile een tamelijk gewone soort in allerlei zwak zure, mesotrofe watertjes.

Lege semicel van C. humile in bovenaanzicht waarop het patroon van apicale granula is te zien.

 

 

SEM-foto van Cosmarium humile. Let op de (afgevlakte) centrale knobbel en op de series (intra)marginale granula (de witte plekjes zijn geen granula, maar betreffen vanuit de poren afgescheiden slijmpropjes).

SEM-foto van een andere cel van C. humile met een wat sterker ontwikkelde celwandsculptuur.