Tortitaenia trabeculata. Let op de subcylindrische celomtrek en de bijna rechte chloroplastlijsten die evenwijdig lopen aan de lengte-as van de cel.

Celafmetingen (L x B): 115 x 13 µm*

* In de literatuur worden doorgaans grotere celdimensies opgegeven.

 

 

Sieralg van de maand
januari 2015

Tortitaenia trabeculata

Tortitaenia trabeculata (synoniem: Spirotaenia trabeculata) lijkt op Tortitaenia obscura. Vergeleken met laatstgenoemde soort zijn de cellen subcylindrisch in plaats van spoelvormig, terwijl de chloroplastlijsten minder sterk spiraliseren of zelfs nagenoeg parallel lopen aan de lengte-as van de cel. In Nederland is T. trabeculata op slechts enkele plaatsen gevonden, in uitknijpsel van veenmos.

Cel van Tortitaenia trabeculata waarin de chloroplastlijsten zwak spiraliseren. Let ook op het roodachtig gekleurde, kapvormige uiteinde van de chloroplast.


Deel van een andere cel van Tortitaenia trabeculata waarbij als dwarsverbindingen tussen de chloroplastlijsten fijne trabeculae zijn te zien.