Sieralg van de maand
juni 2013

Gonatozygon kinahanii

Gonatozygon kinahanii. Let op de langgerekte, cylindrische cel die twee plaatvormige chloroplasten bevat.

Celafmetingen (L x B): 420 x 15 µm

Gonatozygon kinahanii lijkt erg veel op G. monotaenium (sieralg van juli 2006) behalve dat de celwand glad is in plaats van fijn gekorreld. Hierdoor kan de soort gemakkelijk verward worden met losse cellen van het draadwier Mougeotia. Beide taxa worden gekenmerkt door langgerekte, cylindrische cellen, voorzien van plaatvormige chloroplasten. Terwijl de cellen van Mougeotia echter slechts één enkele chloroplast bevatten, hebben die van Gonatozygon er doorgaans twee (één per semicel). Daarnaast kunnen cellen van G. kinahanii herkend worden aan de iets uitgetrokken, vrij spitse apicale hoeken (bij Mougeotia zijn die wat meer afgerond).
Net als bij G. monotaenium kunnen ook bij G. kinahanii de cellen aaneenkitten tot draden van wisselende lengte. G. kinahanii heeft een wijde ecologische amplitude: van mesotroof tot zwak eutroof en van zwak zuur tot alkalisch. In Nederland is de soort tamelijk wijd verbreid (maar wordt vaak over het hoofd gezien).

Een andere cel van G. kinahanii. Let op de iets uitgetrokken, vrij spitse apicale hoeken.

Cel van G. kinahanii temidden van diverse chlorococcale groenwieren, een oogwiertje (en een cel van Cosmarium humile) die op een voedselrijke omgeving duiden (in dit geval een tuinvijver).

Detail van dezelfde cel dat een volmaakt gladde celwand te zien geeft, kenmerkend voor G. kinahanii.

Detail van dezelfde cel in een andere positie waarop te zien is dat de chloroplast echt plaatvormig is (niet kolomvormig).

Cel van G. kinahanii met, onder, enkele losse cellen van de zygnematale draadalg Mougeotia.

Filament of 3 cells
Foto © Jan Šťastný

Draad van 3 cellen G. kinahanii.