Een tweetal cellen van Spirotaenia erythrocephala. Let op de wandstandige, dicht gewonden chloroplast die aan de uiteinden roodachtig is gekleurd.

Celafmetingen (L x B): ca 50 x 8 µm.

 


sieralg van de maand
februari 2007

Spirotaenia erythrocephala

Spirotaenia erythrocephala (behorend tot de Fam. Mesotaeniaceae) wordt gekenmerkt door spoelvormige cellen en een chloroplast die aan de celpolen meer of minder sterk roodachtig is gekleurd (de soortnaam erythrocephala is afgeleid van de Griekse woorden ‘eruthros’ = rood, en ‘kephalo’ = hoofd). De chloroplast heeft de vorm van een brede, spiraliserende band die binnen de cel zo’n 2 tot 4 omwentelingen maakt (afhankelijk van de steilheid en de onderlinge afstand van de windingen). Spirotaenia-cellen worden meestal paarsgewijze aangetroffen omdat, na celdeling, de dochtercellen nog enige tijd in een gemeenschappelijke slijmschede blijven opgesloten. Soms kunnen zelfs hele kolonies van cellen worden gevonden. Spirotaenia erythrocephala komt in ons land verspreid voor in uiteenlopende, ondiepe, matig voedselarme watertjes. 

Series of S. erythrocephala cells embedded in a common mucilage envelope.

two other cells of Spirotaenia erythrocephala
Foto © RIZA

Strengen van S. erythrocephala-cellen, ingebed in gemeenschappelijke slijmscheden.