Cel van Staurasrum inconspicuum. Let op de uitgerekte, relatief brede isthmus en armpjes die ongeveer halverwege hun lengte abrupt zijn versmald.
Celafmetingen (L x B): 18 x 18 µm


SEM-foto van St. inconspicuum waarop een overwegend gladde celwand is te zien met alleen een tweetal omcirkelende granulareeksen op elk van de armen.

 


Sieralg van de maand
september 2023

Staurastrum inconspicuum


Meest kenmerkend aan Staurastrum inconspicuum zijn de kleine celafmetingen, een uitgerekte, relatief brede isthmus en korte armpjes die ongeveer halverwege hun lengte abrupt zijn versmald. Celwandornamentatie, in de vorm van kleine, puntige granula, is beperkt tot een tweetal omcirkelende reeksen op de armen. Cellen van St. inconspicuum zijn gewoonlijk 4-radiaat, maar ook 3-, 5- en 6-radiate vormen zijn bekend. In Nederland wordt de soort incidenteel aangetroffen in zure, oligotrofe vennen.

Een andere cel van St. inconspicuum met nog kortere armpjes.St. inconspicuum. Lege cel in top-aanzicht die een quadriradiate configuratie en abrupt versmalde armpjes toont.