sieralg van de maand
juni 2006

Cylindrocystis brebissonii

Zoals al door de naam aangegeven, wordt het genus Cylindrocystis gekenmerkt door cylindervormige cellen. Het onderscheidt zich van het genus Mesotaenium, dat eveneens cylindrische cellen heeft, doordat de chloroplast niet plaatvormig is, maar stervormig. Verreweg de meest algemene soort uit dit geslacht is Cylindrocystis brebissonii. De stervorm van de chloroplast is vooral goed te zien in jonge, relatief korte cellen. De chloroplasten in oudere, langgerekte  cellen ogen vaak nogal rommelig.

Cylindrocystis brebissonii komt algemeen (en vaak in grote aantallen) voor op zure, voedselarme standplaatsen, met name in veenmosvegetaties, en wordt vaak waargenomen in conjugerende toestand (met zygosporen).


Een viertal cellen van Cylindrocystis brebissonii. Let op de asteroide (stervormige) chloroplast, met verdikkingslijsten die uitstralen vanuit een centrale kern (waarin een pyrenoide).

Celafmetingen (L x B): 30-40 x 20 µm

 

 
Langgerekte cellen (rechts) naast jonge, gedrongen cellen (links).

 


Twee zygosporen van Cylindrocystis brebissonii, de bovenste is getroffen in vooraanzicht, de onderste in zijaanzicht.