Kolonie van Cosmocladium saxonicum uit het Kienveen bij Lochem, met daarop goed te zien de karakteristieke, van een mediane knoopvormige verdikking voorziene intercellulaire verbindingsdraden.

 

Recente vondst van Cosmocladium saxonicum in Nederland

Cosmocladium saxonicum werd vrij onlangs op deze site gepresenteerd als alg van de maand juni 2004. Als begeleidende plaatjes gingen daarbij foto’s van Michael Dingley, uit Australie. In Nederland was deze zeldzame soort namelijk al meer dan een halve eeuw niet meer gevonden. Als opvallende speling van het lot werd ze echter op 8 augustus jl in vrij groot aantal aangetroffen in het Kienveen (landgoed Velhorst) bij Lochem, met kolonies tot wel 80 cellen groot. Het betrof levende monsters die de gelegenheid boden om de eerder veronderstelde kwetsbaarheid van de intercellulaire verbindingsdraden met betrekking tot veel gebruikte fixatieven als formaline en alcohol uit te testen.

Kolonie van Cosmocladium saxonicum, zodanig belicht dat te zien is dat de cellen niet alleen door onderlinge verbindingsdraden bijeen worden gehouden maar ook nog eens zijn ingebed in een gemeenschappelijke geleimassa.

 

 

Inderdaad bleek toevoeging van formaline (tot een eindconcentratie van 2 à 3 %) binnen 24 uur te leiden tot een sterke samenklontering van de cellen; van de verbindingsdraden was bijna niets meer te zien. Weer enkele dagen later bleken ook de compacte celklonten grotendeels uit elkaar gevallen, zodat nog vrijwel alleen losse cellen werden aangetroffen. Aangezien deze losse cellen vrijwel niet te onderscheiden zijn van kleincellige vormen van Cosmarium contractum, ligt het voor de hand dat Cosmocladium saxonicum in gefixeerde monsters niet of nauwelijks zal worden opgemerkt.