STOWA Handboek hydrobiologie

Nieuwsbericht in de november-editie van Ter Info van STOWA (Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer):

Het "Handboek hydrobiologie" van STOWA is verschenen. Het boek is vooral bedoeld als
leidraad voor waterbeheerders in het kader van de Kaderrichtlijn Water. 
Het is te koop voor € 200,- (vier dikke ringbanden vol) maar het kan 
ook gedownload worden (in delen) op www.stowa.nl/handboekhydrobiologie
Er wordt (door Ronald Bijkerk) uitgebreid aandacht besteed aan sieralgen.