Tortitaenia bahusiensis. Merk op dat de chloroplast voorzien is van slechts een enkele, relatief brede, spiraliserende lijst. Cel met twee grote, axiale pyrenoiden.
Cel-afmetingen (L x B): 28 x 10 µm

 

Een andere cel van Tortitaenia bahusiensis. Let op de apicaal rood aangelopen chloroplastranden.

 

 

Sieralg vvn de maand
juli 2017

Tortitaenia bahusiensis

In tegenstelling tot Tortitaenia obscura en de verwante T. trabeculoides is de chloroplast van T. bahusiensis voorzien van slechts een of een paar spiraliserende lijsten en er zijn niet meer dan twee pyrenoiden per cel. De cellen zijn in het middendeel min of meer cylindrisch, maar lopen nabij de polen vrij abrupt taps toe naar de breed afgeronde apices. Net als bij T. obscura zijn de chloroplasten aan de pool vaak rood aangelopen. In Nederland is de soort nog maar enkele keren gevonden, in efemere regenpoeltjes.

Een cel van Tortitaenia bahusiensis die in het middendeel nagenoeg cylindrisch is, maar naar de polen toe abrupt taps toeloopt.

Twee dochtercellen van T. bahusiensis