Pleurotaenium truncatum. Let op de relatief forse celafmetingen (vooral de celbreedte) en de semicellen die naar de toppen sterk taps toelopen.

Celafmetingen: (L x B): 390 x 63 µm

 

 

Sieralg van de maand
mei 2014

Pleurotaenium truncatum

Pl. truncatum is een forse Pleurotaenium-soort. De semicellen zijn aan de basis amper opgezwollen. Vanaf die basis tot ongeveer halverwege lopen de laterale zijden min of meer parallel of iets divergerend, om vervolgens taps toe te lopen naar de top. De relatief smalle toppen zijn voorzien van een krans van niet al  te grote celwandkorrels (soms zijn ze zelfs vrijwel compleet gereduceerd). In Nederland komt Pleurotaenium truncatum vrij algemeen voor in mesotrofe trilveenslenkjes, maar elders is de soort zeldzaam.

Een andere cel van Pl. truncatum die een nog sterkere versmalling naar de toppen te zien geeft.

Cel van Pl. truncatum met longitudinale, wandstandige chloroplastbanden, een terminale vacuole en een bruingekleurde ring bij de isthmus: een verdikking teweeg gebracht door het overlappende gedeelte van de celwanden van de beide semicellen (het betreft hier kenmerken die niet speciaal karakteristiek zijn voor Pl. truncatum).

Pl. truncatum. Detail van de semicel-apex met een krans van (relatief bescheiden) granula.