Twee cellen van Cosmarium obliquum in een karakteristiek, enigszins scheef front-aanzicht.

Celafmetingen (L x B): 20 x 18 µm.

 


sieralg van de maand
juni 2008

Cosmarium obliquum

C. obliquum is een opmerkelijke sieralg doordat de cellen slechts twee symmetrievlakken vertonen. In top-aanzicht zijn de cellen niet elliptisch (zoals gebruikelijk voor Cosmarium), maar min of meer halfcirkelvormig. Vanwege deze bijzondere karakteristiek wordt deze soort ook wel in een apart genus geplaatst*. Niet zelden blijven cellen van C. obliquum na deling nog enige tijd aan elkaar kleven, resulterend in de vorming van korte kettinkjes (2 tot 4 cellen). In Europa is C. obliquum wijd verspreid, maar met een duidelijk accent op bergachtige gebieden. Pas in 2007 werd deze soort door Marien van Westen voor het eerst in Nederland aangetroffen (in enkele oligotrofe Drentse heidevennen).

* genus Nothocosmarium, vastgesteld door Raciborski, in 1889.

 

Cosmarium obliquum in, top-aanzicht
Foto © Marien van Westen

Cel van C. obliquum in top-aanzicht: sterk convex (ongeveer halfcirkelvormig) aan één zijde, bijna recht aan de andere zijde.

 

Cel van C. obliquum in scheef top-aanzicht waarbij duidelijk de weinig-symmetrische celmorfologie is te zien.

Foto © Marien van Westen

Een viercellig kettinkje van C. obliquum (in recht front-aanzicht).

SEM-foto van een cel van C. obliquum waarbij de porevelden duidelijk zichtbaar zijn.