Haplotaenium rectum. Let op de ontbrekende apicale vacuole en de ondiepe, maar niettemin duidelijke sinus.

Celafmetingen (L x B): ca 330 x 20 µm

 

 

Sieralg van de maand
maart 2013

Haplotaenium rectum

Evenals Haplotaenium minutum is H. rectum te onderscheiden van vertegenwoordigers van het geslacht Pleurotaenium door het bezit van een axiale (geen wandstandige) chloroplast en het ontbreken van een apicale vacuole. Vergeleken met H. minutum wordt H. rectum gekenmerkt door grotere celafmetingen en een duidelijker gemarkeerde sinus. Net als H. minutum is deze soort gebonden aan zure, oligotrofe standplaatsen. In Nederland is H. rectum vrij zeldzaam.

Haplotaenium rectum, detail van de celtop. Let op de volkomen gladde celwand, de centrale rij van pyrenoiden (karakteristiek voor een axiale chloroplast) en ontbrekende apicale vacuole.