Micrasterias apiculata zoals recentelijk aangetroffen in een trilveentje in De Wieden.

Celafmetingen (L x B): ca 250 x 225 µm

 


sieralg van de maand
februari 2004

Micrasterias apiculata

M. apiculata lijkt op de hier eerder gepresenteerde M. fimbriata, maar kenmerkt zich door een uitbundiger en krachtiger bestekeling. Typerend is onder meer de aanwezigheid van een stekelkroontje vlak boven de isthmus. In Nederland werd de soort in de jaren tien en twintig van de vorige eeuw door Prof. J. Heimans gevonden in een aantal plasjes op het Pleistoceen, maar latere vermeldingen ontbraken. Zeer verrassend was dan ook een recente vondst van deze fraaie alg door Henk Schulp in een trilveentje in De Wieden, alwaar ze tezamen met maar liefst tien andere Micrasterias-soorten werd aangetroffen (Coesel, 2004).

Detail van de cel waarop het karakteristieke stekelkroontje aan weerszijden van de isthmus is te zien.

Een andere cel van Micrasterias apiculata waaraan goed het patroon van de stekeltjes op de celwand is te zien.

 

 

Literatuur:

Coesel, P., 2004. Bijzondere sieralgvondsten in ‘De Wieden’. — Gorteria (in druk).