Cosmarium ralfsii var. montanum zoals recentelijk verzameld in een nat kuiltje op het terrein van de Leemputten bij Staverden. Let op de iets uitgetrokken basishoeken van de semicellen.

Celafmetingen (L x B): ca 110 x 100 µm

 


Sieralg van de maand
april 2005

Cosmarium ralfsii

Hoewel er aan de celwand van Cosmarium ralfsii geen enkele ornamentatie valt te ontdekken, betreft het toch een soort die zich niet snel met een andere laat verwarren. Dit geldt in het bijzonder voor de enige uit Nederland bekende varieteit, de var. montanum, die zich van de ‘typische’ varieteit onderscheidt door de wat uitgetrokken (iets opgewipte) basishoeken van de semicel.

In Nederland is C. ralfsii zeer zeldzaam en gebonden aan zure, oligotrofe standplaatsen waar sprake is van een geringe toevoer van mineralen uit de directe ondergrond of (aangewaaid) vanuit de omgeving.  De soort was al decennia lang niet meer in Nederland gevonden,  maar werd door Koos Meesters aangetroffen in een van zijn monsters genomen  op de Staverden-excursie van afgelopen juni.

Een andere cel van C. ralfsii var. montanum