Cosmarium protractum. Let op de drielobbige semicellen. De apex is enigszins ingedeukt en de zijlobben zijn ongeveer halfcirkelvormig. De chloroplast toont twee duidelijke pyrenoiden.

Celafmetingen (L X B): ca 40 x 40 µm

Lege cel van Cosmarium protractum in top-aanzicht. Let op de prominente mediane opzwelling.

 

 

Sieralg van de maand
september 2014

Cosmarium protractum

C. protractum is een soort uit de groep van de korrel-Cosmaria. hij kan gemakkelijk herkend worden aan de drielobbige semicellen. De min of meer trapeziumvormige toplob gaat abrupt over in de halfcirkelvormige zijlobben. Het centrum van de semicel is duidelijk opgezwollen en geornamenteerd met concentrische series van celwandgranula. Soortgelijke granula zijn te zien op de semicellobben. In ons land komt C. protractum verspreid voor in mesotrofe, circumneutrale tot zwak alkalische wateren, met name in petgaten in westelijk Nederland.

Lege cel van Cosmarium protractum waaraan het patroon van celwandgranula is te zien. Let op de concentrische series in het semicelcentrum.

Lege cel van Cosmarium protractum in scheve positie waarbij goed de centrale opzwelling van de semicellen is te zien.