Cel van Euastrum biscrobiculatum in vitale conditie waarbij de chloroplasten de celwandscculptuur maskeren.
Celafmetingen (L x B): 33 x 24 µm

Lege cel van Euastrum biscrobiculatum waaraan de wandsculptuur te zien is: een prominente supraisthmale knobbel, twee convergerende groeven en opvallende putten (twee in de bovenste, één in de onderste semicel) in het centrum.

 

 

Sieralg van de maand
januari 2020

Euastrum biscrobiculatum

In omtrek kunnen cellen van Euastrum biscrobiculatum gemakkelijk verward worden met die van Eu. lacustre (maandalg van augustus 2016). Hij onderscheidt zich echter door een geheel andere celwandsculptuur, bestaande uit een supraisthmale knobbel, een tweetal groeven die vanaf de semicelbasis naar de apex convergeren, alsmede enkele markante putjes (meestal twee) in het centrum van de semicel. In Nederland wordt Eu. biscrobiculatum slechts incidenteel waargenomen, vooral in zwak zure trilveenslenkjes.

SEM-foto van Euastrum biscrobiculatum die de celwandsculptuur in detail toont.