+

C. cataractarum. Let op de piramidale omtrek van de semicellen. Chloroplast met één enkele  centrale pyrenoide.

Celafmetingen (L x B): 42 x 29 µm

 

 

Sieralg van de maand
januari 2016

Cosmarium cataractarum

C. cataractarum, meer bekend onder de naam C. variolatum var. cataractarum*, wordt gekenmerkt door gemiddeld grote, gladwandige cellen waarvan de semicellen een piramidale omtrek hebben. Een van de beste karakteristieken betreft de celwandsculptuur: sterk scrobiculaat (pokdalig), met een extra grote, diepe put ongeveer in het midden van de semicel. C. cataractarum wordt aangetroffen in diverse neutraal-alkalische, meso-eutrofe habitats. In Nederland blijkt de soort, hoewel pas als zodanig herkend in 2008, tamelijk wijd verspreid.

* Voor een taxonomische discussie, zie:
Šťastny, J. & Kouwets, F.A.C. (2012) New and remarkable desmids (Zygnematophyceae, Streptophyta) from Europe: taxonomical notes based on LM and SEM observations. Fottea 12: 293–313.

Lege semicel van C. cataractarum waarop de scrobiculate celwand is te zien, met een grote, diepere put iets onder het midden.

SEM-foto van C. cataractarum die de wandsculptuur in meer detail laat zien.