Staurastrum lapponicum. Merk op dat de cel even lang als breed is, met ellipsvormige semicellen.

Cel-afmetingen (L x B): 37 x 37 µm

Lege semicel van Staurastrum lapponicum in top-aanzicht waarop regelmatige, concentrische series van fijne granula rond de polen zijn te zien.

 

 

Sieralg van de maand
maart 2018

Staurastrum lapponicum

Staurastrum lapponicum behoort tot de groep van Staurastra die gekenmerkt wordt door een gelijkmatig bekorrelde celwand. Hij onderscheidt zich van de wijd verbreide soort Staurastrum punctulatum (sieralg van september 2017) door cellen die ongeveer even lang als breed zijn, tegenover langer dan breed bij St. punctulatum. Voorts zijn de korrels wat fijner, dichter opeenstaand en in regelmatiger series geordend dan bij St. punctulatum. In Nederland is Staurastrum lapponicum wijd verbreid in allerlei mesotrofe wateren.

Grotendeels lege cel van Staurastrum lapponicum in achteraanzicht. Let op de regelmatige series van fijne granula.SEM-afbeelding © Jan Šťastný

SEM-afbeelding van St. lapponicum