Celafmetingen (L x B): ca. 60 x 50 µm

 

 

Sieralg van de maand
augustus 2002

Euastrum germanicum

Euastrum germanicum is een van de soorten die vroeger in Nederland slechts zeer sporadisch werd aangetroffen, maar de laatste decennia steeds minder zeldzaam lijkt te worden. Het betreft een karakteristiek gevormde soort die nauwelijks over het hoofd gezien kan worden. Behorend tot een verwantschapsgroep van overwegend tropische soorten (Coesel 2000) lijkt de soort Nederland vanuit het (zuid)oosten te veroveren (Coesel 1978). Vanuit Groot Brittannië is Euastrum germanicum nog altijd niet bekend (Brook & Williamson 1991). Interessant is dat in Nederland niet alleen het aantal vindplaatsen toeneemt, maar ook de omvang van de aangetroffen populaties. Terwijl vroegere waarnemingen betrekking hadden op enkele incidenteel aangetroffen cellen, maakte ons lid Adri van Tooren het vorig jaar melding van een omvangrijke populatie in een nieuw gegraven petgat in De Wieden (NW-Overijssel). Ook in de door onze club bemonsterde petgaten bij Ankeveen (juni 2000) was de soort niet echt zeldzaam.

Euastrum germanicum, SEM imageSEM-foto © Jan Šťastný

SEM-foto van Euastrum germanicum (ter rechterzijde een cel van Cosmarium humile)

Literatuur: