Links naar andere sieralgen-sites

 

Desmids of Drenthe / Sieralgen van Drenthe Marien van Westen

Digital Image Collection of Desmids Alfred van Geest

Rupert Lenzenweger: Zieralgen - Desmidiaceen zie ook Platen van Lenzenweger

Desmid image database, including West and West's British Desmidiaceae

Desmids, Introduction door Wim van Egmond

Gallery of Desmids (Jan Parmentier, Wim van Egmond)

Online determinatietabel zoetwater-organismen (Engels, Wim van Egmond, Dave Walker)

The Micropolitan Museum of microscopic art forms Wim van Egmond

Bill Ells' page op Microscopy-UK, heel veel links naar (British) desmids

Desmids dot com, Bill Ells' website

Veel over Desmids op Microscopy-UK

Fosfaat (P) en Desmidiaceae, proefschrift Elly Spijkerman

Sieralgen in de Oisterwijkse Vennen Wim van Egmond

De Nederlandse Vereniging voor Microscopie (NVVM)

Basislogboek 4, nu met Desmidiaceeën

Ralfs, the British Desmidieae, 1848, compleet online

Ehrenberg collectie

Desmidiacee italiane, (Italian desmids) door Gian Martello. Op site staat J. B. Delponte, 1873 – SPECIMEN DESMIDIACEARUM SUBALPINARUMUM. (met 21 platen)

THE INDEX NOMINUM ALGARUM

Algaebase - Uitgebreide database met >60.000 algensoorten

Phycological Society of America

Overzicht Groenwieren

Links naar vele algen-catalogi

boekhandel Koeltz