Een andere cel van Closterium incurvum met een iets minder sterke krommingsgraad (ongeveer 160 graden), maar nog steeds sterk gebogen.
Afmetingen (L x B): ca 75 x 15 µm
 


Sieralg van de maand
april 2024

Clostrerium incurvum


Onder de vele Closterium-soorten met een gebogen celomtrek springt Cl. incurvum eruit door zijn hoge krommingsgraad van om en nabij 180 graden, dus de cellen zijn globaal halfcirkelvormig. Over het algemeen zijn de cellen minder dan 100 µm lang en bevat elke chloroplast slechts een of enkele pyrenoiden. In Nederland is Closterium incurvum een vrij gewone soort, voorkomend in een wijde range van meso-eutrofe habitats.Closterium incurvum. Let op de halfcirkelvormige omtrek (kromming ongeveer 180 graden), gladde celwand en smal afgeronde toppen.

Cel van Closterium incurvum met een krommingsgraad van meer dan 190 graden, elke chloroplast met slechts één enkele pyrenoide.