Hyalotheca mucosaFoto © Jan Šťastný (naar Tsjechisch materiaal)

Filament van Hyalotheca mucosa (var. mucosa). Let op de rechthoekige celvorm en het ontbreken van een duidelijke sinus.

Celafmetingen (L x B): ca 15 x 18 µm.

 

 

Sieralg van de maand
oktober 2012

Hyalotheca mucosa

Vergeleken met Hyalotheca dissiliens worden de cellen van H. mucosa gekenmerkt door een grotere lengte/breedte-ratio, een nog minder duidelijke sinus en opvallend geprononceerde transversale porenrijen bij de polen. Vaak is een sinus niet of nauwelijks aan te wijzen. Hierdoor, en ook door de enigszins kubus-achtige celvorm kunnen dode (kleurloze) draden van deze soort makkelijk verward worden met soorten uit het diatomeeëngeslacht Melosira. H. mucosa is veel minder algemeen dan H. dissiliens en in zijn verspreiding beperkt tot zure, oligotrofe standplaatsen. In Nederland is de soort uitgesproken zeldzaam.

Een ander filament van H. mucosa waarbij is scherp gesteld op de sterk gemarkeerde celwandporen, in transversale rijen nabij de apices. Let op de radiërende slijmdraden.

Filament van H. mucosa var. laevicincta, een variëteit die gekenmerkt wordt door cellen die duidelijk langer zijn dan breed.