Hyalotheca dissiliensFoto © Wim van Egmond

Celdraden van Hyalotheca dissiliens waarbij de slijmmantel goed zichtbaar is.

Celafmetingen (L x B): ca 18 x 25 µm

 

 

Sieralg van de maand
mei 2003

Hyalotheca dissiliens

Hyalotheca dissiliens is een kolonievormende, draadvormige sieralg en komt vrij algemeen voor in allerlei niet te voedselarme/zure wateren. Ondanks de wijde verspreiding wordt de soort vaak over het hoofd gezien. Ze kan namelijk, vooral bij oppervlakkige beschouwing, gemakkelijk verward worden met andere draadvormige groenwieren (niet behorend tot de klasse Conjugatophyceae). De reden ligt in het feit dat er geen duidelijke sinus aanwijsbaar is en de cel ook overigens nauwelijks morfologisch is gedifferentieerd. Bovendien grenzen de cellen over bijna hun gehele breedte aan elkaar zodat het lijkt of we met een echt filament te maken hebben, eerder dan met een losjes samenhangende kolonie. De cellulaire opbouw uit twee semicellen blijkt eigenlijk nog het duidelijkst uit het voorhanden zijn van twee grote, radiair gelobde chloroplasten (één in elke semicel). Pas bij zorgvuldige beschouwing is halverwege de cel een flauwe inbochting/insnoering van de celwand te zien.

De celdraden van Hyalotheca dissiliens worden vaak omhuld door een dikke slijmmantel. Deze huls verstevigt het onderlinge celverband en vergroot de kans op verspreiding doordat de draad gemakkelijk hecht aan migrerende watervogels, insekten, e.d.

Detail of cell filament
Foto © Frantisek Hindák

Detail celdraadfragment. In de bovenste cellen is de aanzet van een sinus te zien.

Celdraad van Hyalotheca dissiliens. De slijmmantel (slechts zeer vaag zichtbaar) heeft hier een dikte van ongeveer de halve celbreedte.