Cel van Cosmarium fontigenum. Let op de breed trapeziumvormige semicellen met een iets uitgetrokken top
Afmetingen (L x B): ca 23 x 23 µm
C. fontigenum in top-aanzicht. De semicel heeft een ellipsoide omtrek en een flauwe mediane opzwelling.Lege cel van C. fontigenum die wijd verspreide poren in de celwand te zien geeft. 


Sieralg van de maand
maart 2024

Cosmarium fontigenum


Cosmarium fontigenum is een tamelijk kleine gladwand-Cosmarium die snel herkend kan worden aan zijn karakteristieke semicel-omtrek: breed trapeziumvormig met een golving in het bovenste deel van de laterale zijden resulterend in een iets uitgetrokken apex. In Nederland is C. fontigenum een vrij schaars voorkomende soort in uiteenlopende mesotrofe, circumneutrale watertjes.Een andere cel van C. fontigenum met in elke semicel een scherp afgetekende centrale pyrenoide.

SEM-foto van C. fontigenum. Celwandporen met uitgescheiden slijmpropjes.