Euastrum lacustre. Let op de celvorm die doet denken aan die van Euastrum insulare.

Cel-afmetingen (L x B): 30 x 20 µm

 

* Dit taxon werd in eerste instantie beschreven als Euastrum insulare var. lacustre, zie:
Coesel, P.F.M., 1984. Taxonomic implications of SEM revealed cell wall sculpturing in some small-sized desmid species. Acta Botanica Neerlandica 33: 385-398.

 

 

Sieralg van de maand
augustus 2016

Euastrum lacustre

Euastrum lacustre* lijkt op Eu. insulare zij het dat de zijden van het basale deel van de semicel doorgaans dieper zijn ingebocht waardoor een extra laterale lob ontstaat. Het belangrijkste verschil zit echter in de sculptuur van de celwand. Waar de celwand van Eu. insulare fijne poren vertoont, al of niet in combinatie met een of meer verspreide grote putten, is de celwand bij Eu. lacustre uitgesproken scrobiculaat (pokdalig), waardoor de poren meestal worden gemaskeerd.
In Nederland komt Eu. lacustre verspreid voor in mesotrofe, zandige habitats, met name in kustgebieden.

Zelfde cel van Eu. lacustre in zij-aanzicht, waarop een zwakke mediane uitstulping van de semicellen is te zien.

Cel van Eu. lacustre in front-aanzicht. In het lege deel van de semicel nabij de apex zijn celwand-scrobiculae te zien.

 

SEM-foto van Eu. lacustre. Let op de grove scrobiculering van de celwand.

SEM-foto van de apex van Eu. lacustre in sterkere vergroting waarbij tussen de scrobiculae ook de eigenlijke celwand poren zichtbaar zijn.