Een drietal cellen van Cosmocladium constrictum, onderling door gelatineuze strengen verbonden. Let op de Actinotaenium-achtige, lobostelloide chloroplasten.

Celafmetingen (L x B): 14 x 9 µm

 

 

sieralg van de maand
februari 2008

Cosmocladium constrictum

In tegenstelling tot bij Cosmocladium saxonicum omvatten de kolonies van C. constrictum doorgaans slechts enkele cellen. Kennelijk zijn de intercellulaire verbindingsdraden bij deze soort zo teer en kwetsbaar dat het slechts zelden tot de opbouw van grotere kolonies komt. Afzonderlijke cellen van C. constrictum kunnen gemakkelijk verward worden met die van bepaalde Actinotaenium-soorten, in het bijzonder A. perminutum. Uit Nederland zijn maar enkele vondsten bekend (uit Brabantse vennen, daterend uit de eerste helft van de vorige eeuw) maar de soort kan gemakkelijk over het hoofd worden gezien, zeker als er slechts sprake is van losse cellen. De hierbij afgebeelde kolonies zijn afkomstig uit Thais monstermateriaal.

Een viercellige kolonie van C. constrictum. Naast de (relatief dikke) verbindingsstrengen zijn talrijke dunnere, extracellulaire draden te zien; vermoedelijk zijn dit vanuit de poren uitgescheiden slijmdraden.

Cosmocladium constrictum, colonyImage © Jan Šťastný (naar Tsjechisch materiaal)

Uitzonderlijk grote kolonie van Cosmocladium constrictum waarbij een aantal intercellulaire verbindingsdraden duidelijk zichtbaar is.