Celdraad van Sphaerozosma aubertianum. Let op de ellipsvormige semicellen die aan de laterale zijden gemarkeerd worden door korrel-achtige slijmpropjes.

Celafmetingen (l x B): ca 20 x 20 µm

 

 

Sieralg van de maand
maart 2014

Sphaerozosma aubertianum

Sphaerozosma aubertianum lijkt zeer veel op Sph. vertebratum. De verschillen tussen deze twee soorten zijn subtiel en deels ook dubieus (Coesel & Van Westen 2013). Sph. aubertianum zou zich van Sph. vertebratum onderscheiden door sterker geprononceerde celwandporen, die gemarkeerd worden door korrel-achtige slijmpropjes. Voorts is de vorm van de semicellen eerder elliptisch dan afgerond rechthoekig hetgeen resulteert in een wijder geopende sinus. Terwijl de bolvormige zygospore van Sph. aubertianum voorzien is van lange stekels, is die van Sph. vertebratum (alleen bekend vanuit enkele negentiende eeuwse publikaties) beschreven als gladwandig. In Nederland is Sph. aubertianum een zeldzame soort, recent bekend vanuit enkele mesotrofe poelen in Drenthe en Brabant.

Literatuur:
Coesel, P.F.M. & Van Westen, M.C., 2013. Taxonomic notes on Dutch desmids V (Streptophyta, Desmidiales): new species, new morphological features. — Phytotaxa 84: 46-54.

Draad van Sph. aubertianum met (vrijwel) lege cellen. Let op de transversale rijen celwandporen: twee in iedere semicel.

Sph. aubertianum gefotografeerd met interferentiecontrast, waarbij te zien is dat de gehele draad omgeven wordt door een dikke slijmschede.

Cel van Sph. aubertianum, SEM-foto.


 

Draad van Sph. aubertianum in zij-aanzicht waarbij de apicale uitsteeksels die de cellen onderling verbinden beter zijn te zien.

Gestekelde zygospore van Sph. aubertianum.

SEM-foto © Marien van Westen

Zygospore van Sph. aubertianum, SEM-foto.