Een tweetal cellen van Penium margaritaceum. Chloroplasten voorzien van parallel verlopende lengtelijsten. Tussen de chloroplasten grote vacuolen (in de bovenste cel met donker gekleurd vavuolesap).

Afmetingen (L x B): ca 120 x 25 µm.

 


sieralg van de maand
maart 2004

Penium margaritaceum

Het geslacht Penium wordt onder meer gekenmerkt door min of meer cylindrische cellen en duidelijke gordelbanden in de celwand. De buitenzijde van de celwand vertoont een patroon van meer of minder regelmatig gerangschikte korreltjes of lengtelijsten (Kouwets & Coesel, 1994). Penium margaritaceum, waarbij de wandsculptuur bestaat uit verspreide korreltjes, wordt in ons land slechts incidenteel waargenomen. Doorgaans betreft het waarnemingen van hooguit enkele cellen, maar in juli van het afgelopen jaar trof Koos Meesters deze soort als dominante alg aan in een zandafgravingsplasje bij Crailo. Opvallend was dat een groot deel der cellen vraatsporen vertoonde van een onbekende predator.

Literatuur:

Kouwets, F.A.C. & P.F.M. Coesel1984. Taxonomic revision of the conjugatophycean family Peniaceae on the basis of cell wall ultrastructure. — Journal of Phycology 20: 555-562.

Dode, lege cel van Penium margaritaceum. Celwand met duidelijke gordelbanden en een sculptuur van verspreide korrelvormige verdikkingen. Links boven het midden is de cel geattaqueerd door een onbekende predator, mogelijk de aggressieve amoebe 'Vampyrella'.