Cel van Penium exiguum, gemarkeerd door kopvormige uiteinden

Celafmetingen (L x B): ca 50 x 10 µm

 

 


sieralg van de maand
juli 2009

Penium exiguum

Evenals Penium margaritaceum wordt P. exiguum gekenmerkt door een fijnkorrelige celwand. Vergeleken met P. margaritaceum heeft P. exiguum kleinere cellen, maar een belangrijker onderscheid zit in de subapicale insnoeringen die bij P. exiguum resulteren in kopvormige celuiteinden. Gordelbanden (die karakteristiek zijn voor het genus Penium) zijn doorgaans goed te onderscheiden. In ons land komt Penium exiguum verspreid voor in zure, oligo-mesotrofe vennen. Zygosporen, die net als bij andere Penium-soorten bolvormig en gladwandig zijn, worden slechts zeer incidenteel gevonden (onder meer op de excursie naar het Teeselinkven, in 2006).

Penium exiguum 2Foto © Waterdienst RWS

Een andere cel van P. exiguum. Let op de fijnkorrelige celwand en de aanwezigheid van gordelbanden.

Penium exiguum zygosporeFoto © Henk Schulp

Zygospore van P. exiguum