sieralg van de maand
juni 2009

Cosmocladium perissum

Evenals bij Cosmocladium constrictum zijn de intercellulaire verbindingsdraden bij de kolonievormende C. perissum nauwelijks waarneembaar. Het gegeven, bovendien, dat de kolonies bij deze soort doorgaans slechts uit een gering aantal cellen bestaan, maakt het onderscheid met bepaalde Cosmarium-soorten des te problematischer. Slechts zeer zelden worden grote kolonies gevonden waarin de Cosmocladium-specifieke rangschikking der cellen geen twijfel laat. Feitelijk werd het voorkomen van C. perissum in Nederland pas onomstotelijk vastgesteld in september 2007 toen Jan Šťastný, tijdens een stage bij de Waterdienst (Lelystad) goed ontwikkelde kolonies aantrof in een mesotroof petgat bij Ankeveen (excursieterrein Nederlandse Sieralgenwerkgroep in juni 2000).

Kolonie van Cosmocladium perissum. De Cosmarium-achtige cellen, gekenmerkt door een tamelijk ondiepe, stomphoekig geopende sinus, zijn in series gerangschikt waarbij de cellen zich zowel in front-, zij- als top-aanzicht vertonen.

mouse-over:

Dezelfde kolonie, maar nu met sterker contrast, waarbij de uiterst dunne intercellulaire verbindingsdraden zijn te onderscheiden.

Celafmetingen (L x B): 13 x 13 µm