sieralg van de maand
september 2003

Spondylosium ellipticum

Spondylosium behoort tot de kolonievormende, draadvormige sieralggenera. In tegenstelling tot de eerder gepresenteerde draadvormige genera Hyalotheca en Desmidium, is hier sprake van een tamelijk los celverband dat gemakkelijk kan worden verbroken. In de praktijk betekent dit dat we eerder korte dan lange celdraden zullen aantreffen. De afzonderlijke cellen bij Spondylosium lijken veel op kleine, gladwandige Cosmarium-cellen en de verwantschap tussen deze geslachten is waarschijnlijk dan ook veel groter dan tussen Spondylosium en menig ander draadvormig sieralggenus.

De hier afgebeelde soort, geïdentificeerd als Spondylosium ellipticum *, was tot voor kort uit Nederland onbekend. Ook buiten ons land is ze slechts incidenteel waargenomen. Enkele jaren geleden werd ze door Frans Roefs ontdekt in het Allemansven bij Oisterwijk.

Twee cellen van S.ellipticum. Chloroplasten met radiale lobben, uitstralend vanuit de centraal gelegen pyrenoide.

Een viertal aaneengeschakelde cellen van Spondylosium ellipticum. Het zwakke onderlinge celverband wordt ondersteund door een gemeenschappelijke, omhullende geleimantel.

celafmetingen (L x B) ca. 22 x22 µm

 

* De identificatie is onder enig voorbehoud omdat in de flora van West (dl. 5, p. 222) expliciet melding wordt gemaakt van een ontbrekende geleihuls, terwijl die bij de hier afgebeelde alg juist manifest aanwezig is.