Sieralgen: Reuzen en Dwergen

Hoewel de celafmetingen van sieralgen in het algemeen groter zijn dan die van de meeste andere groepen eencellige algen, zijn er tussen de afzonderlijke soorten enorme verschillen waar te nemen. De kleinste soorten zijn minder dan 10 micrometer lang (1000 µm = 1 millimeter). Een voorbeeld hiervan is Actinotaenium geniculatum, een zuurminnende soort die zich doorgaans tussen veenmos ophoudt.

afbeelding rechts:

Korte celdraadjes  van Actinotaenium geniculatum op cellen van een Sphagnum-blaadje. (Vaag op de achtergrond zijn de twee celtypen te zien die kenmerkend zijn voor Sphagnum, nl. levende, groene cellen, afgewisseld met dode, doorschijnende cellen). De afgebeelde cellen van Actinotaenium geniculatum meten ongeveer  8 bij 5 µm.

detail met Actinotaenium geniculatumExtreem lange cellen kunnen worden aangetroffen bij soorten van de geslachten  Closterium en  Pleurotaenium.  Soorten als Closterium turgidum en Pleurotaenium nodulosum bijvoorbeeld, kunnen wel meer dan een millimeter (1000 µm) lang worden.

(vindplaats: ‘De Haak’ bij Zegveld).

 

Twee gepaarde cellen van Xanthidium octocorne (gefotografeerd kort na celdeling) naast een  semiceltop van Pleurotaenium coronatum (var. robustum). De celdimensies (lengte x breedte) van X. octocorne zijn ca 25 x 20 µm (exclusief stekels); die van P. coronatum ca 600 x 55 µm.


Groot in twéé dimensies zijn met name de cellen van veel Micrasterias-soorten, waaronder de wijd verbreide soorten M. thomasiana en M. rotata. Ook enkele tropische soorten vallen op door hun forse afmetingen

 

rechts:

Micrasterias laticeps (ca 100 x 160 µm) met ernaast een kleine, ongespecificeerde Staurastrum-soort (in top-aanzicht) en een draadvormige kolonie van Teilingia granulata (celafmetingen ca 7 x 7 µm)

(vindplaats: ‘Crique Yiyi’ in Frans Guyana).


Ook bínnen het genus  Micrasterias komen grote verschillen in celgrootte voor, zoals hieronder geïllustreerd.

(vindplaats: ‘Crique Yiyi' in Frans Guyana)

 

 

Micrasterias torreyi (var. curvata),
ca 300 x 200 µm, samen met Micrasterias abrupta, ca 50 x 50 µm (niet geheel scherp, aan de rand van het beeld).