Closterium lunula. Let op de bolvormige vavuole (vol met kleine kristallen) aan elk van  beide celuiteinden

Celafmetingen (L x B): ca 560 x 90 µmsieralg van de maand
oktober 2006

Closterium lunula

Closterium lunula is een goed gedefinieerde, makkelijk herkenbare soort. De cellen zijn zwak gekromd en opvallend groot en dik. Vanuit het midden versmalt de cel zich geleidelijk naar de polen. De toppen zijn rondhoekig afgeknot en enigszins rugwaarts teruggebogen. De celwand is glad (niet-gestreept) en de chloroplasten bevatten vele, verspreide pyrenoiden. Closterium lunula is kenmerkend voor een zwak zuur, matig voedselarm milieu. Vanwege de forse cellen (die snel in het water uitzakken) is de soort alleen te verwachten in het benthos en tychoplankton van ondiepe wateren. In ons land is ze plaatselijk vrij algemeen, bijvoorbeeld in trilveenpoeltjes in NW-Overijssel en het Vechtplassengebied.

Een andere cel van Closterium lunula, naast een cel van Netrium digitus, ter illustratie van de forse celafmetingen.

Een serie cellen van Closterium lunula gefotografeerd met donker-veld-techniek. De terminale vacuoles springen er uit als witte bolletjes.