Cosmarium hexalobum. Let op de trapeziumvormige semicellen en de diep gekartelde randen.
Celafmetingen (L x B): 37 x 31 µm

Lege cel van Cosmarium hexalobum waaraan de gepaarde radiate series granula zijn de zien alsmede de longitudinale wrattenrijen boven (en onder) de isthmus.

 

 

Sieralg van de maand
december 2019

Cosmarium hexalobum

Cosmarium hexalobum lijkt wel wat op C. caelatum. Evenals laatstgenoemde soort zijn de cellen van C. hexalobum gekenmerkt door diep gekartelde randen en een opzwelling boven de isthmus die geornamenteerd is met longitudinale, evenwijdige wrattenrijen. De randkartelingen zijn bigranulaat en sluiten aan op gepaarde radiate series intramarginale granula. Vergeleken met C. caelatum echter zijn de semicellen van C. hexalobum duidelijk trapeziumvormig in plaats van nagenoeg rechthoekig. In Nederland is C. hexalobum, die als een arctisch-alpiene soort geldt, een zeldzame soort, alleen bekend van enkele vindplaatsen in het noorden van het land.

SEM-foto van Cosmarium hexalobum die de celwandsculptuur in detail toont.