sieralg van de maand - oktober 2008

Docidium baculum

Cel van Docidium baculum (verzameld in Tsjechië), gekenmerkt door slanke, cylindrische semicellen die vlak boven de opgezwollen basis iets gecontraheerd zijn. Celafmetingen (L x B): 290 x 13 µm

Detail van de cel-isthmus. Let op de longitudinale plooitjes aan de basis van de semicellen, karakteristiek voor het genus Docidium.

Het genus Docidium (zie ook D. undulatum) lijkt op het veel grotere en algemenere genus Pleurotaenium. Het essentiële verschil is gelegen in een krans van korte, longitudinale plooitjes aan de basis van de semicel direct boven de  isthmus, een sculptuur die ontbreekt bij Pleurotaenium. Er is slechts een klein aantal Docidium-soorten beschreven. Het wijdst verspreid is D. baculum. In Nederland is deze soort gevonden in enkele oligo-mesotrofe vennen bij Oisterwijk, Nijmegen en Winterswijk, maar deze vondsten dateren vanuit het begin van de vorige eeuw. Recentere vondsten (van levend materiaal) ontbreken helaas.

Docidium baculum, SEM-fotoSEM-foto © Jan Šťastný

SEM-foto van Docidium baculum.