Staurastrum manfeldtii. Let op de tamelijk grote celafmetingen en de globaal parallel verlopende semicelarmen.
Celafmetingen (L x B): 56 x 66 µm
 


Sieralg van de maand
mei 2024

Staurastrum manfeldtii


St. manfeldtii, een vrij grote, driestralige Staurastrum-soort, wordt voornamelijk gekenmerkt door min of meer parallel verlopende armen en een aan de basis cylindervormig semicel-lichaam. Ornamentatie in de vorm van stekels is beperkt tot het apicale deel van de semicel en vooral markant aan de dorsale zijde van de armen. In Nederland komt St. manfeldtii verspreid voor in benthos en tychoplankton van zwakzure, mesotrofe wateren, in het bijzonder trilveenpoeltjes.


Staurastrum manfeldtii
Staurastrum manfeldtii

Een andere, wat slankere cel van St. manfeldtii waarbij de parallelle armen en cylindrische semicelbasis goed uitkomen.

Staurastrum manfeldtii
Staurastrum manfeldtii

Cel van St. manfeldtii in top-aanzicht waaraan de driestraligheid is te zien alsmede een patroon van intramarginale ornamentatie.