Closterium aciculareFoto © Henk Schulp

Closterium aciculare gefotografeerd in zijn natuurlijk milieu.

Celafmetingen (L x B): ca 500 x 7 µm

 

 

sieralg van de maand
oktober 2003

Closterium aciculare

Closterium aciculare * is een typische planktonsoort. Doordat de cellen een grote oppervlakte hebben in verhouding tot hun inhoud, is er sprake van hoge wrijvingsweerstand en zullen ze niet snel uitzakken naar de bodem. Vooral in de wat grotere wateren, waar bijna altijd sprake is van enige waterbeweging door stroming of golfslag, blijven de cellen daardoor gemakkelijk circuleren in het open water.

Uit kweekexperimenten is gebleken dat de soort ammonium nodig heeft als stikstofbron; ze groeit niet in medium waarin de stikstof uitsluitend in de vorm van nitraat wordt aangeboden (Coesel 1991). Dit is onder algen (en andere planten) een zeer uitzonderlijke eigenschap en kan de voor sieralgen tamelijk afwijkende ecologie verklaren. Terwijl namelijk, in onze klimaatzone, de meeste sieralgsoorten floreren in voedselarme wateren, gedurende de zomerperiode, vinden we de grootste dichtheden van Closterium aciculare juist in voedselrijke wateren, en dan met name in voor- en najaar. Juist onder laatstgenoemde omstandigheden zijn relatief hoge concentraties ammonium te verwachten (Coesel 1991).

* acicularis (latijn) = naaldvormig

Literatuur

Coesel, P., 1991. Ammonium dependency in Closterium aciculare T. West, a planktonic desmid from alkaline, eutrophic waters. Journal of Plankton Research 13: 913-922.

<<<

Cel van Closterium aciculare, gekweekt in medium mét ammonium. De cel oogt vitaal, met een goed ontwikkelde chloroplast (waarin pyrenoiden zichtbaar), en kan zich probleemloos delen.

>>>

Cel van Closterium aciculare, gekweekt in medium zonder ammonium. De cel vertoont een sterk samengetrokken chloroplast (waarin ophoping van zetmeel) en kan zich niet meer delen.