Cel van St. diacanthum in front-aanzicht. Van elke semicel zijn slechts twee van de drie armen in focus (de derde is in de richting van de waarnemer geprojecteerd).

Celafmetingen (L x B): ca 55 x 70 µm

 


sieralg van de maand
juni 2007

Staurastrum diacanthum

St. diacanthum behoort tot de groep van Staurastra die gekenmerkt wordt door cellen met armvormige uitsteeksels. St. diacanthum is nauw verwant met St. paradoxum *,  de typesoort van het genus Staurastrum. In top-aanzicht is het semicellichaam 3- of 4-stralig, waarbij elk van de hoeken is uitgetrokken tot een tamelijk lange, getande arm, met aan de top een viertal forse stekels. Kenmerkend voor St. diacanthum is de aanwezigheid van een tweetal extra grote, stekelvormig verlengde tanden, aan de rugzijde, nabij de basis van elk der armen. In ons land is St. diacanthum vij zeldzaam en kenmerkend voor zure, voedselarme hoogveen- en heidevennen.

* St. diacanthum wordt ook wel als een varieteit van St. paradoxum beschouwd.

Cel van St. diacanthum in top-aanzicht. Let op het tweetal gevorkte stekels nabij de basis van elk der drie armen.