sieralg van de maand
december 2009

Desmidium baileyi

In front-aanzicht wordt de draadvormige sieralg Desmidium baileyi gekenmerkt door min of meer vierkante, nauwelijks ingesnoerde cellen. De toppen van de semicellen zijn diep uitgehold, resulterend in opvallende lege ruimtes tussen de aangrenzende cellen. De cellen kunnen 3- of 4-radiaat zijn (dus drie- of vierhoekig in top-aanzicht). D. baileyi is voornamelijk aan te treffen in tropische regionen alwaar hij wijd verbreid is en lokaal ook algemeen voorkomt. Europese vondsten betreffen gewoonlijk de variëteit caelatum die van de nominate varieteit verschilt door een iets duidelijker sinus. In Nederland, evenals in andere Euopese landen, is D. baileyi uitgesproken zeldzaam. Er zijn slechts enkele waarnemingen bekend, daterend van meer dan een halve eeuw geleden.

Draad van D. baileyi (var. caelatum). Let op de ondiepe celsinus en de grote holte tussen de aangrenzende cellen.

Draaddiameter: 25 µm

Draad (van 3-radiate cellen) gefotografeerd in een ietwat scheve positie waardoor het lijkt of de cellen asymmetrisch zijn.

SEM image of Desmidium bayleyi var. caelatum

SEM-foto © Jan Šťastný

 

 

SEM-foto van Desmidium baileyi var. caelatum