maten. (L x B): ca. 100 x 75 µm

 

 

sieralg van de maand
november 2002

Staurastrum chaetoceras

Staurastrum chaetoceras is een van de weinige sieralgsoorten die in voedselrijke, alkalische wateren vaker en in grotere dichtheden wordt aangetroffen dan in voedselarme, zure wateren. De soort bereikt in een voedselrijk milieu hoge delingssnelheden en kan daardoor kennelijk de concurrentie aan met (zich eveneens snel voortplantende) chlorococcale groenwieren als Scenedesmus, Pediastrum, Oocystis, e.a. (Spijkerman & Coesel 1998).
S. chaetoceras kan zowel als biradiate ( 2-armige semicellen) en als triradiate (3-armige semicellen) vorm voorkomen. Triradiate vormen worden in de hydrobiologische literatuur vaak abusievelijk als S. paradoxum benoemd (zie bv. Nygaard 1945, pl. 4, fig. 57). Mogelijk staat de radiatie onder invloed van het seizoen (Reynolds 1940). Ook de armlengte kan variëren. Bij cellen afkomstig uit diepe wateren zijn de armen doorgaans veel langer dan bij cellen uit ondiepe, met waterplanten begroeide wateren. Vermoedelijk kan de ontwikkeling van lange armen in diep water als een aanpassing aan een planktonisch milieu worden gezien (vergroting van de cel-oppervlakte : celinhoud verhouding, daarmee een toename van de vormweerstand en een afname van de zinksnelheid).

Literatuur: