Cel van Micrasterias brachyptera. Merk op dat de zijlobben relatief kort en compact zijn en daarbij duidelijk  gescheiden van de toplob, waardoor ze enigszins de indruk van vleugels maken.

Celafmetingen (L x B): ca 210 x 150 µm

 

 


Sieralg van de maand
februari 2005

Micrasterias brachyptera

Micrasterias brachyptera werd, evenals M. fimbriata, vroeger ook wel als een varieteit van M. apiculata opgevat (West & West 1905). Hoewel de onderlinge verwantschap onmiskenbaar is, blijken genoemde taxa niet of nauwelijks door overgangsvormen verbonden en is de status van aparte soorten redelijk te verdedigen. Micrasterias brachyptera onderscheidt zich van de twee andere genoemde soorten* door de relatief  korte zijlobben waardoor het cellichaam enigszins gevleugeld lijkt (brachy-ptera betekent letterlijk : ‘kort gevleugeld’). In Nederland is M. brachyptera uitsluitend bekend van het plassengebied van N.W.-Overijssel waar ze verspreid voorkomt in matig voedselarme trilveenpoeltjes.

Een andere cel van Micrasterias brachyptera waaop de onderdelen in meer detail te zien zijn.

literatuur:

West, W. & G.S. West, 1905. A monograph of the British Desmidiaceae. Volume 2. — Ray Society, London, 204 pp.